Mynd af Sjúkraþjálfun Íslands ehf

Sjúkraþjálfun Íslands ehf

Um Sjúkraþjálfun Íslands

Sjúkraþjálfun Íslands var stofnuð 1996. Á stofunni starfa nú um 25 sjúkraþjálfarar sem sinna allri hefðbundinni sjúkraþjálfun en hafa þó sérhæft sig í bakvandamálum, íþróttameiðslum, sogæðameðferð og endurhæfingu eftir hnjá- og axlaraðgerðir. Nálastungumeðferðir eiga sér stað þar auk þess sem þar eru gerð þrekpróf og ýmsar mælingar s.s. mjólkursýrumælingar.

Sjúkraþjálfararnir eru í góðum tengslum við íslenska íþróttahreyfingu og starfa með mörgum félagsliðum og landsliðum Íslands.

Áhersla er lögð á faglega þjónustu á sviði endurhæfingar og þjálfunar ásamt samvinnu milli fyrirtækja innan Orkuhússins með hagsmuni viðskiptavina í huga.

Saga Sjúkraþjálfunar Íslands

Sjúkraþjálfun Íslands var stofnuð árið 1996. Stofan var í upphafi smá í sniðum en stækkaði mikið við samruna tveggja stofa árið 1998. Fyrst um sinn var starfsemin í Fellsmúla í húsnæði líkamsræktarstöðvarinnar World Class og var samstarfið mjög gott. Árið 2001 eignaðist fyrirtækið stofu í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu sem var rekin þar til ársins 2003. Á sama tíma opnaði fyrirtækið aðra stofu í Álftamýri og þá í samstarfi við hóp bæklunarlækna, röntgenlækna og stoðtækjafræðinga. Það samstarf gekk mjög vel og var viðskiptavinum stofunar til mikilla hagsbóta. Það kom að því að starfsemin sprengdi húsnæðið utan af sér og flutti á Suðurlandsbraut 34 í ágúst 2003. Þar tóku sig nokkur fyrirtæki saman um að starfrækja það sem nú heitir Orkuhúsið en þar eru starfandi; Sjúkraþjálfun Íslands, Stoðkerfi, Röntgen Orkuhúsinu, Stoð og Flexor. Húsið er sex hæðir og er Flexor á fyrstu hæð sem er verslun með skó, hlífar og ýmsan annan varning ásamt því að reka göngugreiningu. Röntgen og skurðstofur læknanna eru einnig á fyrstu hæð. Á annari hæð er Stoð með starfsemi varðandi bæklunarskó og innlegg. Þar er einnig Sjúkraþjálfun Íslands með móttöku sína og starfsemi. Á 3.hæð er æfingasalur sjúkraþjálfunarinnar ásamt vinnuaðstöðu sjúkraþjálfara. Á 4. og 5. hæð eru læknar með skrifstofur sínar og á efstu hæðinni er salur fyrir fundi og fyrirlestra.

Starfsmenn

Ólafur Þór Guðbjörnsson

Framkvæmdastjóri
c